DISCLAIMER

 

 

De website www.zoz-va.nl (de “Website”) is eigendom van ZOZ Virtual Assistance (hierna te noemen “ZOZ Virtual Assistance”), een onderneming met adres Verweylaan 16, 9752GM Haren Gn. ZOZ Virtual Assistance is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84580739.

 

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website

ZOZ Virtual Assistance behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.


ZOZ Virtual Assistance besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is ZOZ Virtual Assistance niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en ZOZ Virtual Assistance.

 

Aansprakelijkheid

ZOZ Virtual Assistance is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en ZOZ Virtual Assistance tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

 

ZOZ Virtual Assistance is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en ZOZ Virtual Assistance is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is ZOZ Virtual Assistance niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

 

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. ZOZ Virtual Assistance aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

 

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij ZOZ Virtual Assistance. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZOZ Virtual Assistance is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.


Contact
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met ZOZ Virtual Assistance via info@zoz-va.nl.